Nový objev - čím zvířata vnímají magnetické pole

20. listopad 2016 | 17.11 |

Brněnští vědci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity objevili, čím by se dala vysvětlit schopnost vnímání a orientace živočichů podle geomagnetického pole (tzv. magnetorecepce).

Tato schopnost řady zvířat prokázaná řadou behaviorálních experimentů bývá často zpochybňována tzv. skeptiky, hlavně pro dosavadní neprozkoumanost neurálních mechanismů a lokalizace receptoru, který by umožňoval vnímání elektromagnetických polí a zpracování této informace . U obratlovců již byly nalezeny mozkové struktury aktivované magnetickým polem. Lokalizace receptoru a zejména způsob jeho funkce však dosud zůstávaly na úrovni hypotéz.

Po několika letech výzkumu odborný tým z Ústavu experimentální biologie PF MU pod vedením doc. RNDr. Martina Váchy Ph.D. přišel na to, že za orientaci podle geomagnetického pole, tedy schopnost vnímání směrové složky pole, stojí fotosenzitivní protein zvaný kryptochrom (Cry), lokalizovaný u zkoumaného hmyzu v oku. Je základem chemické reakce řízené energií světla (fotony) a tvoří přechodné radikální páry transformující magnetický signál na signál rozpoznatelný buňkami. Protein je známý ze studií cirkadiánních rytmů.

"Tento test nám po více než šesti letech práce nakonec umožnil předstihnout jiné světové laboratoře, protože jsme ukázali, že onen pozoruhodný protein kryptochrom je pro detekci směru magnetického pole nezbytný,” vysvětlil Vácha.

Jedná se o významný mezinárodní objev, který přesahuje do neurověd, ekologie, molekulárních věd i fyziologie, uvedla Grantová agentura ČR. Byl publikován v prestižním americkém vědeckém časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA. [1] Objev je současně ranou konzervativnímu postoji bytostných popíračů čehokoliv, co sami neznají. Ukazuje se, že proti zarputilým předsudkům je třeba postavit podrobný biologický výzkum.   

Toto však není jediný objev, který tým učinil. Mimo to vědci zjistili, že orientace podle geomagnetického pole může být rušena uměle vytvořeným, velmi slabým radiofrekvenčním polem. To ověřovali na antarktických korýších v laboratoři  na české vědecké stanici J.

G.Mendela na ostrově Jamese Rosse. Ověřili, že tato zvířata vykazují stejně jako jiní litorální korýši spontánní orientaci přibližně v ose moře-souš (tzv. Y-ose) a že k této orientaci využívají směr magnetického pole Země. Po aplikaci slabého radiofrekvenčního pole byla zvířata dezorientovaná. Ztráta orientace byla patrná nejen při RF odpovídající Larmorově rezonanční frekvenci (969kHz pro ostrov Jamese Rosse), ale také v poli desetinásobné frekvence (10MHz). Spontánní orientace byla navíc narušena jak v polích intenzity 20nT (ve shodě s hypotézou), tak i v polích o intenzitě pouhých 2nT, což představuje doposud nejvyšší zaznamenanou citlivost kompasového smyslu zvířat k rušení RF polem. Tyto předběžné výsledky rozšiřují současné nálezy mimořádné citlivosti magnetorecepce zvířat na slabá elektromagnetická pole. [2][3][4] To dokládá, že předpokládané environmentální působení tzv. elektrosmogu není fikcí a může mít značné důsledky nejen na zvířecí říši.

R.A.Muselík

  

1) Cryptochrome 2 mediates directional magnetoreception in cockroaches. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, WASHINGTON: National Academy of Sciences, 2016, roč. 113, č. 6, s. 1660-1665. ISSN 0027-8424. doi:10.1073/pnas.1518622113.

2) TOMANOVÁ, Kateřina a Martin VÁCHA. The magnetic orientation of the Antarctic amphipod Gondogeneia antarctica is cancelled by very weak radiofrequency fields. Journal of Experimental Biology, CAMBRIDGE: COMPANY OF BIOLOGISTS LTD, 2016, roč. 219, č. 11, s. 1717-1724. ISSN 0022-0949. doi:10.1242/jeb.132878.

3) TOMANOVÁ, Kateřina a Martin VÁCHA. Kompasová orientace antarktických litorálních korýšů je mimořádně citlivá k působení slabých RF polí. In Zoologické dny Brno 2015. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.

4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27026715

5) https://www.novinky.cz/veda-skoly/420803-cesti-vedci-si-pripsali-zasadni-objev-zjistili-cim-zvirata-vnimaji-magneticke-pole.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

RE: Nový objev - čím zvířata vnímají magnetické pole sayonara 21. 11. 2016 - 19:02