Úřad ombudsmana - šetření vůči MZ ČR kvůli záření

20. prosinec 2010 | 18.27 |

Brno - Úřad veřejného ochránce lidských práv prostřednictvím zástupkyně ombudsmana RNDr. Jitky Seitlové zahájil šetření a požádal 29.11.2010 náměstka Ministerstva zdravotnictví pro ochranu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta o přezkoumání postupu ministerstva při stanovení zvýšených hygienických limitů pro neionizující záření. Úřad tak učinil na podkladě starších podnětů Ing. Jaroslava Nováka (Brno) a Ing. Jiřího Trhlíka (Plzeň). 

Ing. Jaroslav Novák (1933) dlouhodobě upozorňuje ve svých článcích (viz www.tzb-info.cz) i podnětech úřadům a médiím na rizika bezdrátové komunikace. Na jeho podnět odpověděla před lety předchozí zástupkyně ombudsmana O.Motejla, výrazně politicky protěžovaná Anna Šabatová toliko, že ve věci ochrany obyvatel vůči neionizujícímu záření (elektromagnetickým polím) »nevidí důvod k zásahu«.

Nyní J.Novák obdržel odpověď od J.Seitlové, z kterého je zřejmé, že současná zástupkyně ombudsmana si dosti pečlivě vyhledala příslušné podklady a některé odborné poukazy na rizika elektromagnetického záření, jejichž relevantnost pochopitelně nedokáže odborně posoudit. Přesto dle mého názoru velmi správně ze shromážděných podkladů vyvodila několik poměrně zásadních sporných skutečností, které prezentuje v dopise MUDr. Vítovi. Jsou to zejména tyto:

- nejisté závěry jinak takzvaně negativní studie INTERPHONE (2010) ohledně dopadů dlouhodobého a intenzivního používání mobilů

- sporné a u nás absolutně nediskutované vlivy záření na děti a mládež

- absence výzkumu dalších, zejména nepřímých mechanismů působení EMP 

- sporné momenty tepelného působení VF EMP, které je jediným oficiálně uznaným mechanismem působení záření

- nerespektování principu předběžné opatrnosti (ALARA)

- existence nebo výrazné tendence k přijetí nižších limitů v některých vyspělých státech, aniž by došlo k omezení technického rozvoje

Přestože si J.Seitlová uvědomuje, že stanovení hygienických limitů je věcí politickou (pozn. aut. - je otázka, zda je to v otázkách ochrany zdraví obyvatelstva správné),  po seznámení se s problematikou dospěla oprávněně k pochybnostem, zda »radikální změna hygienických limitů pro neionizující záření byla v roce 2000 (pozn. aut. - za vlády Zemanova kabinetu a ministra Fišera) dostatečně pečlivě zvážena a prodiskutována«. Jako svůj hlavní cíl v zahájeném šetření vidí Seitlová »otevřít právě takovou diskuzi a a učinit otázku výše hygienických limitů předmětem pečlivého zkoumání«, což bychom by bylo nesporně potřebné.

Obávám se ovšem, že pokud budou na odpovědných místech určité osoby s konzervativním a opatrnickým přístupem, jejichž hlavním cílem je udržet se v dané funkci za každé vlády a koneckonců i režimu, bude takováto diskuze či změna jen stěží možná. Nehledě na zájmy průmyslové lobby.

Takže prozatím - jak říkají Italové - vendemo. Uvidíme.

Roman Muselík, www.elektrosmog.cz

P.S. (únor 2011) 

Upřesňující komentář k článku:

Vzhledem k možnosti nesprávné interpretace postoje zástupkyně ombudsmana RNDr. Jitky Seitlové v dané věci na základě výše uvedeného, je třeba uvést: 

Z výše uvedených formulací nechť rozhodně nevyplývá, že se RNDr. Jitka Seitlová již předem ztotožňuje s argumenty pro snížení limitů. V rámci zahájení šetření se paní zástupkyně ombudsmana zatím pouze obrátila na hlavního hygienika MUDr. Víta se žádostí o vyjádření k uvedeným bodům, které jako jednotlivé informace shromáždila z různých v dopise odkazovaných zdrojů, ale sama je jakkoliv nehodnotí, přestože komplex zvolených otázek v zásadě velmi přesně vyjadřuje okruh možných problémů, což jsem si dovolil ze svého pohledu v článku pouze kladně ocenit. Omlouvám se, pokud z řádků vyplynulo něco jiného.  

V tuto chvíli samozřejmě nelze předjímat, jak šetření skončí. Jak mi bylo m.j. paní zástupkyní ombudsmana sděleno, na základě odpovědi hlavního hygienika a posouzení jím předložených dokladů může být šetření uzavřeno též zprávou, v níž na straně Ministerstva zdravotnictví nebude shledáno pochybení (šlo by o ukončení šetření podle § 17 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů). Paní zástupkyně se snaží dle svých slov zůstat v daném šetření zcela správně »nepředpojatá vůči oběma názorovým směrům – tedy jak vůči možnosti, že neionizující záření v intenzitě nedosahující současných limitů v sobě nese jistá zdravotní rizika, tak vůči názoru, že žádná zdravotní rizika prokázána nebyla«.

Bohužel zůstává faktem, že možnosti úřadu ombudsmana jsou víceméně omezené pouze na přezkoumání zákonnosti či nezákonnosti postupů, což ale asi v daném případě žel nebude podstatou současného, ale hlavně budoucího problému s EMP. 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře