IEMFA vyzývá k urgentnímu snížení limitů EMP

13. únor 2011 | 16.31 |

Oslo 3.2.2011  Vědecké konsorcium IEMFA (The International Electromagnetic Fields Alliance) v únoru 2011 zveřejnilo zprávu o vědeckém konsensu, týkající se zdravotních rizik spojených s elektromagnetickými poli (EMP). Konsorcium, vedené Olle Johanssonem ze švédského Karolinska Institute a sdružující řadu odborníků, vyzývá ve své zprávě globální vlády zemí, aby  přijaly výrazně nižší expoziční limity EMP. Toto doporučení se zakládá na souboru výzkumů z poslední doby v oboru biologických věd a možných důsledcích nebývalé míry expozice EMP z bezdrátových technologií a přenosu elektřiny.             

Výzva vychází z tzv. Seletunského vědeckého panelu (Seletun Scientific Panel) z listopadu 2009, kdy skupina 7 vědců z 5 zemí intenzivně diskutovala o aktuálních vědeckých poznatcích v oboru a shodla se na několika následujících klíčových bodech, které byly publikovány v časopise »Reviews on Environmental Health«:

1. Globální populace se nachází v riziku, protože není dostatečně chráněna před široce se rozšířující expozicí EMP.

2. Citlivá část populace je v současnosti zranitelná (např. starší a nemocní lidé, geneticky a imunologicky změněné osoby, dále děti a lidské plody).

3. Vládní přístupy jsou založeny na důkazech s vážnými trhlinami vzhledem k biologickým systémům. Seletunský panel vyzývá vlády, aby standardy pro posuzování a projednávání vědeckých výzkumů založily spíše na přísných principech plánování veřejného zdraví, nikoliv na vědecké jistotě účinků ex post (kauzální důkazy). 

4. Náklady na zkoušky bezpečnosti technologií musí jít k tíži výrobců a operátorů, nikoliv spotřebitelů.

5. Expozice EMP by měly být redukovány s přestihem před kompletním porozuměním mechanismů účinku, což je v souladu s tradičními preventivními principy ochrany zdraví. 

6. Standard posuzování podle SAR je neadekvátní pro určování rizik u mnoha biologických efektů EMP (rakovina, imunita, plodnost a reprodukce, neurologické účinky a funkce - kognitivita, chování, výkon, stav nálady, poruchy spánku ...).

7. Je třeba vytvořit mezinárodní registr onemocnění ke sledování aktuálních trendů nemocnosti v korelaci s expozicemi EMP. 

8. Všechny nové technologie využívající radiového přenosu by měly být testovány z hlediska zdravotní bezpečnosti ještě před uvedením na trh.

9. Má být zachována rovnováha ve výši limitů pro profesionály a ostatní obyvatelstvo. Separátní zvýšené limity pro expozici zaměstnanců jsou eticky nepřijatelné.

10. Elektrohypersenzitivita má být uznána jako funkční poškození. Panel doporučuje, aby elektrohypersenzitivní osoby byly klasifikovány spíše jako funkčně poškozené, nikoliv osoby s »idiopatickou nesnášenlivostí k prostředí« nebo podobnými nezřetelnými kategoriemi, které subjektivizují problém a zamlžují odpovědnost. 

Ve zkratce lze uvést, že na základě toho doporučují vědci z IEMFA tyto nové limity: pro nízkofrekvenční magnetická pole 100 nT a pro vysokofrekvenční pole 0,17 mW/m2 (0,253 V/m), které jsou uvedeny v tzv. Seletunském vědeckém prohlášení .

To navazuje na řadu kritických rezolucí z minulé dekády, např. Beneventskou rezoluci, Benátskou rezoluci, Londýnskou rezoluci a zejména vědeckou aktivitu »Bioinitiative« ze srpna 2007.

Roman A. Muselík

Odkazy:

http://iemfa.org/index.php/publications/seletun-resolution

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21268443

http://vimeo.com/18018440

         

    

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře