Soud zakázal anténu na domě - zatím v Paříži

28. srpen 2009 | 11.40 |

Vystrašení Pařížané uspěli u soudu. Mobilní operátor nesmí na dům namontovat anténu. Preventivně.

Paříž, Praha - Na dohled z ložnice Pařížana Jean-Clauda Puybareta chtěl mobilní operátor nainstalovat anténu. Puybaret se spolu se sousedy obrátil na soud a uspěl. Soud rozhodl "preventivně" a anténu zakázal. Je to průlom, protože zatím nikdo neprokázal, že by vlny těchto antén škodily. Může spustit lavinu žalob.

"Měl jsem z toho velký strach. Anténa měla být jen 15 metrů od mé postele. Bál jsem se potíží, na které si někteří stěžují, bolestí hlavy nebo špatného trávení. Vím, že na to nejsou důkazy, ale nechtěl jsem riskovat," uvedl Puybaret pro rozhlasovou stanici France Info, která o zvláštním rozsudku včera informovala jako první.

Minimální doporučená vzdálenost od bytu je sto metrů. To je v Paříži takřka nemožné.

Rozhodnutí těší ty, kdo se bojí neprokázaných účinků elektromagnetického záření. Soud z Créteil uznal, že studie o nebezpečí vln nejsou jednotné. "Lze však vyvodit, že minimálně existuje zdravotní riziko pro lidi žijící poblíž," cituje z rozsudku deník Le Parisien.

Zbojníci na střechách Jestli operátor neposlechne, dostane za každý den pokutu pět tisíc eur. Společnost Orange se chce odvolat. "Soud neříká, že bychom porušili zákon," uvedl mluvčí France Telecomu, kterému operátor Orange patří.

Rozsudek potěšil sdružení pojmenované po zbojníkovi Robinu Hoodovi. Ti, kdo se bojí elektrosmogu a střešních antén pro mobily, si říkají Robinové ze střechy. Prokázat nebezpečnost antén nebo mobilního volání je velmi obtížné. Žádná studie ho nepotvrdila. Světová zdravotnická organizace stanovuje limity elektromagnetického záření a ty platí i v ČR. Neprokázala se zatím ani škodlivost, ale ani to, že by záření bylo bez rizika.

Ve Francii už dříve soud nařídil dvěma operátorům rozmontovat antény, které neodpovídaly normám tím, že byly blízko škol. Nyní nebyl porušen zákon, pouze doporučení. "Stometrová vzdálenost od bydlení je zmíněná v doporučení z roku 2001 a nedodržuje se," říká mluvčí zmíněného sdružení Etienne Cendrier. Oficiální omezení se podle francouzského tisku týká nejvyšší intenzity elektrického pole, což je 41 voltů na metr. Tento limit by sdružení chtělo snížit na 0,6 voltu.

Podle Cendriera se u sdružení informovalo na postup asi padesát francouzských měst. "V těchto městech si chtějí nechat přeměřit míru záření a černá místa, kde překračuje 0,6 voltu na metr," říká mluvčí.

Advokát obyvatel domu Laurent Frôlich říká, že je rozhodnutí výjimečné. Dosud soud sledoval to, jestli poblíž antény není škola, protože děti jsou citlivější na záření. Nyní poprvé zabral argument u ložnice dospělých. Poprvé jde také o rozhodnutí proti mobilnímu operátorovi v hlavním městě. A navíc soudce rozhodl velmi rychle, během týdnů, aby stavbě zabránil. To je snazší než demontáž.

Při stavění antén v Česku musí operátoři získat souhlas všech úřadů i sousedů. Při potížích nastupuje do akce vysvětlující tým. "Obava ze silného záření je jedna z námitek. Ale je nižší než u televize nebo mikrovlnné trouby. Je to nafouknutá bublina," říká mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. Mluvčí společnosti O2 Martin Žabka připomíná, že sílu záření přeměřují hygienici.

Ve městech je více antén než v přírodě, železobetonové konstrukce domů totiž signálu brání. Česká republika patří mezi "nejpokrytější" země v Evropě, 98 procent území má signál.

Autor: Kateřina Koubová

(Uveřejněno v deníku DNES 27.8.2009, str. A7 - rubrika »Ze světa«)

Internetový zdroj: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=200&r=ze_svetaa&c=1247332

Komentář k článku:

Upřesňujeme, že ve Francii jde již o druhý případ, kdy soud rozhodl ve prospěch žalující strany, jak jsme referovali v říjnu loňského roku (viz http://1elektrosmog.pise.cz/81180-francie-soud-naridil-operatoru-odstranit-antenu.html). Objektivně dlužno dodat, že několik obdobných žalob v Německu soudy zamítli. 

Vypadá poněkud úsměvně, jak se článek snaží čtenáře v ČR uklidnit »nezbytným« vyjádřením našich operátorů, aby se navodil dojem, že nás se situace v oblasti nevhodného umísťování antén základových stanic mobilních sítí netýká. Příměry mluvčí T-Mobilu k televizi a mikrovlnce jsou navíc odborně zcela nesmyslné a pro veřejnost zavádějící. Nepravdivé je rovněž další tvrzení, že »sílu záření« přeměřují hygienici. Od určité doby se totiž při instalaci antén neprovádějí konkrétní měření, stačí pouze víceméně paušální teoretický výpočet, že zařízení splňuje platné limity. 

Dlužno připomenout, že tyto limity byly přes námitky některých tehdejších odborníků ze Státního zdravotního ústavu v roce 2000 pod tlakem EU asi 13 x navýšeny (mimochodem to bylo za vlády Miloše Zemana), takže zdroj záření při tak vysokém limitu vyhoví vždy a úředníci se pak nemusí namáhat. Kterým komerčním subjektům má toto sporné navýšení zdravotních limitů sloužit, je nabíledni.  Podle platné legislativy, která je i v zahraničí terčem řady oprávněných kritik, totiž můžete mít vysílač z hlediska intenzity i 2,5 m od sebe, takže teoreticky i přímo v obýváku. Celé to lze porovnat s absurdní situací, kdy by se zvýšila povolená rychlost v obci dejme tomu na 150 km/hod., pak už by měření rychlosti policisty bylo také zbytečné. 

Není také zcela pravdou uvedené tvrzení, že při stavění antén u nás operátoři vždy usilují o souhlas všech dotčených stran. Víme např. o případu v Hradci Králové, kdy stavební úřad při umísťování antény na sousedním domě dotčenou stranu zcela opomenul a byl úspěšně zažalován, i když anténu nebyl nucen operátor odstranit. V dalším případě z Ostravy operátoři umístili rozsáhlý anténní systém také zřejmě bez souhlasu sousedního vlastníka. V obou případech se u obyvatel objevili nespecifické zdravotní problémy více či méně závažného charakteru, jejichž souvislost s působením EMP je poměrně dosti pravděpodobná. Nejsou to však případy jediné a snažíme se tyto záležitosti v rámci možností dokumentovat, pokud se o nich dozvíme. 

Při povolování antén se sice procesně obesílají vlastníci bezprostředně dotčených nemovistostí, zdaleka to však nejsou ti, jichž se expozice z daných antén v okolí dotýká. Širší veřejnost je vzhledem k malé informovanosti ze strany orgánů i často neodborných zavádějících článků v médiích, jakož i nedostatku s problematikou obeznámených odborníků, udržována spíše v nevědomosti nebo je matena bagatelizujícím přístupem nedostatečně odborně poučených pracovníků hygienických stanic. Na druhé straně se lidé u nás o zdravotní aspekty umísťování antén vzhledem k málo vyvinuté občanské společnosti a pasivitě zajímají dosud poměrně málo, i když se situace postupně začíná podle našich poznatků i tady lepšit. 

Kolem zdravotních rizik EMP - a tedy i výše limitů - přitom permanentně zůstává řada otazníků. Je pravdou, že  řada studií v převážně laboratorních podmínkách negativní účinky EMP neobjevila, ale je také nezanedbatelné množství stejně věrohodných studií, které naopak signifikantní biologické účinky EMP potvrzují. Z tohoto stavu logicky vyplývající prevence je zcela na místě, ale v praxi je zanedbávána a ze strany představitelů odpovědných českých orgánů dokonce trestuhodně pomíjena (viz http://1elektrosmog.pise.cz/77106-hlavni-hygienik-proti-prevenci-u-mobilu.html). 

V této nepotěšitelné souvislosti lze zmínit umísťování antén na nebo poblíž školských zařízení počínaje mateřskými školkami, které je v článku zmiňováno jako rizikové. Je tristní skutečností, že v ČR  je tato zarážející praxe zcela běžná a velmi frekventovaná, aniž by se nad tím někdo pozastavoval. Můžeme uvést řadu zdokumentovaných příkladů např. z Brna, kdy základnové stanice jsou umísťovány přímo na školská zařízení. Teoretický předpoklad, že »pod svícnem je tma« bohužel nemusí vždy platit, jak ukázala některá měření ze zahraničí. Z hlediska prevence a principu předběžné opatrnosti je tato praxe zcela trestuhodná (k problému se dostaneme v některém z příštích článků). Mrzkou motivací školských úřadů je tady zřejmě slušná finanční částka za umístění od mobilních operátorů. Stojí to však za to riskovat zdraví našich dětí?             

I z tohoto důvodu se lze jedině ztotožnit s úsilím a požadavkem na snížený limit  v článku zmíněného francouzského sdružení - http://www.robindestoits.org/

Roman A. Muselík 

nezávislý poradce v oblasti EMP 

www.elektrosmog.cz

  

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře